İnsan Yüzünün Topoğrafik Anatomisi Nasıldır ?

İnsan yüzü yatay olarak 3 parçaya ayırarak incelenir. Saç başlangıcından gözlere kadar olan alan ‘Üst Yüz’, gözler ile dudak çizgisi arası alan ‘Orta Yüz’, dudak çizgisinden çene ucuna kadar olan alan ise ‘Alt Yüz’ olarak adlandırılır. Yüz, dikey olarak ise 5 parçaya ayrılarak incelenir.

Burnun her iki kanadından geçen dik çizgiler orta sütunu oluşturur. Orta sütunun her iki yanında, burun kanadı ya da göz kapaklarının birleştiği iç nokta (medial kantus) ile göz kapaklarının birleştiği dış nokta (lateral kantus) arası 2. ve 3. alanlardır. Bu sütunların her iki dış yanında 4. ve 5. sütunlar uzanır.

Estetik yüz; ince bir çeneyle başlar, yukarı doğru biraz daha geniş olan yanaklar ve yüzün en geniş kısmında elmacık kemiklerinin oluşturduğu ‘ters üçgen’ şekli ile ifade edilir. Zira dudak kenarları, gözün iç ve dış kenarını kesen çizgiler ve kaşların aksı hep bu ters üçgen kalıba uyarlar ve içten dışa, aşağıdan yukarı bir çizgiyi takip ederler.

Yazar: radmin Blog 0 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.