İnsan Yüzünün Topoğrafik Anatomisi Nasıldır ?

İnsan yüzü yatay olarak 3 parçaya ayırarak incelenir. Saç başlangıcından gözlere kadar olan alan ‘Üst Yüz’, gözler ile dudak çizgisi arası alan ‘Orta Yüz’, dudak çizgisinden çene ucuna kadar olan alan ise ‘Alt Yüz’ olarak adlandırılır. Yüz, dikey olarak ise 5 parçaya ayrılarak incelenir. Burnun her iki kanadından geçen dik çizgiler orta sütunu oluşturur. Orta…

Gebelik Sonrası Sarkma ve Kilo Alımlarının Cerrahi Tedavisi

Gebelik Sonrası Sarkma Ve Kilo Alımlarının Cerrahi Tedavisi Daha önce mekanizması açıklanan gebelik ve doğum sonrası sarkma ve kilo alımının ön-lenmesinde kalıcı çözüm ancak cerrahi müdahale ile sağlanır. Diyet, spor ve kavitasyon, LPG gibi farklı zayıflama teknikleri ile bu sorunun çözülmesi pek mümkün değildir. Karın Germe Ameliyatı (Abdominoplasti) Nasıl Yapılır ? Rektus diyastazına bağlı iç…

Gebelik ve Doğumların Kilo Alımı ile İlişkisi

Gebelik ve Doğumların Kilo Alımı ile İlişkisi Kadın, ‘dünyaya yeni bir canlı getirme yeteneği’ nedeniyle eşsiz bir varlıktır. Bununla birlikte; hamilelik süreci, doğum olayı ve doğum sonrası dönemde kadın vücudu bir çok, fiziksel, duygusal ve hormonal etkilere maruz kalır. Bu etkiler, kadın vücudunda kalıcı değişikliklere yol açar. Göğüslerde deformasyon, vücutta yağlanma, karın ön duvarında gevşeme,…

Doğum Eyleminin Vücuda Etkileri

Doğum Sonrası Estetik Allah tarafından, insanoğlunun soyunu devam ettirmesi amacıyla kadına çoğalma fonksiyo-nu bahşedilmiştir. Doğurma; kadına son derece kıymetli olan annelik sıfatını sağlarken, diğer taraf-tan kadın vücudunda bazı bozulmalarayol açmaktadır. Özellikle tekrarlayan gebelikler, kadın vücu-dunu yıpratır. Doğum Yapmanın Göğüslere Etkisi Nelerdir ? Hamilelik ve doğum sonrası süreçte, meme dokusu farklı hormonların etkisinde kalır. Hami-lelik sürecinde;…

burunun nefes almadaki rolü

Burunun Nefes Almadaki Rolü Nedir ?

Burun yaşam için vazgeçilmez olan havanın vücuda kabul edildiği bölgedir. Burunda; – Her nefeste alınacak olan havanın debisi ve miktarı ayarlanır. Solunan havanın debisi burun kanat-larının (eksternal valf) daralıp genişlemesi ile sağlanır. Havanın hızını kesen iç yapılarda mevcuttur (internal valf) – Burun ‘Septum’ adı verilen yarı kemik-yarı kıkırdak bir duvar ile iki eşit parçaya bölünür.…

Leave Comment